Vize İçin Gerekli Evrak Listesi

ŞİRKET SAHİPLERİ (Şahıs Şirketi)

(Eczacılar, Serbest Muhasebeci ve Mâli Müşavirler için de geçerlidir.)
- Maksimum son 10 sene içerisinde alınmış seyahat bitiş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerliliği olan pasaport,
- Var ise eski pasaportlar
- Seyahat edilecek ülke konsolosluğuna ait imza bölümleri imazalanmış, ev adresi ve telefon numarası bölümüne cep numarası eklenmiş başvuru formu,
- 2 adet yeni çekilmiş (son 3 ay içerisinde) beyaz arka fonlu, objektife düz bakılmış yüzde ifade olmaksızın çekilmiş, yüz hatlarının belli olduğu 3,5-4,5 cm boyutlarında biometrik fotoğraf,
- TC Kimlik Numarası yazılı Nüfus Kâğıdı fotokopisi,
- Antetli kâğıda (Antetli kâğıt yoksa A4’ün üst orta kısmına kaşe basılarak kullanılabilir) seyahat tarihleri ve gidiş amacı belirtilmiş dilekçe (Beraber seyahat edilecek aile fertleri varsa isimleri belirtilerek masraflarının karşılanacağı beyan edilmeli.)
- İmza Beyaznnamesi,
- 2015 işlenmiş vergi levhası,
- Bağlı bulunduğu odadan son 3 aylık orijinal faaliyet belgesi,
- Oda sicil kayıt sureti (Varsa şahıs şirketlerinde zorunlu değildir.)
- Sicil gazetesi fotokopisi (Varsa şahıs şirketlerinde zorunlu değildir.)
- Almanya başvuruları için Bağ-Kur Dökümü,
- İçerisinde en az 2.500-3.000 TL meblağ bulunan güncel tarihli alınmış (Başvurudan en fazla 10 gün önce) son 4 aylık hareketlerini gösterir orijinal hesap cüzdanı veya hesap sahibinin ismi belirtilmiş ıslak kaşeli, imzalı, imza sirküleriyle birlikte hesap dökümü (Hesap, Fon veya Altın hesabıysa döküme TL karşılığını gösterir varlık ekstresi eklenmelidir.)
- Son aya ait kredi kartı ekstresi,
- Tapu,
- Araç ruhsatı,
- Diploma
- Evlilik cüzdanı fotokopisi
- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Yerleşim yeri bilgilerinin olması gereklidir.)